Polityka prywatności

Polityka prywatności

Korzystając z tej strony potwierdzasz, że przeczytałeś i zgodziłeś się na następującą politykę prywatności:

Poniższa terminologia dotyczy niniejszych Oświadczeń o ochronie prywatności i Zrzeczenia się odpowiedzialności oraz wszelkich lub wszystkich Umów: “Klient”, “Ty” i “Twój” odnoszą się do Ciebie, osoby uzyskującej dostęp do tej strony internetowej i akceptującej Warunki i postanowienia Firmy. “Firma”, “Naszego”, “Nasz” i “My” odnosi się do naszej Spółki Galilee Secret Cosmetic Ltd,  “Strony” odnosi się zarówno do Klienta, jak i naszej firmy. Zgodnie z obowiązującym prawem. Każde użycie powyższej terminologii lub innych słów w liczbie pojedynczej, mnogiej, kapitalizacji i / lub on / ona lub oni, są traktowane, jako wymienne.

Oświadczenie o prywatności

Dążymy do ochrony Twojej prywatności. Upoważnieni pracownicy w firmie wykorzystują wyłącznie informacje zebrane od poszczególnych klientów do realizacji zamówień. Stale przeglądamy nasze systemy i dane, aby zapewnić jak najlepszą obsługę naszych klientów.

Poufność

Strona z certyfikatem SSL i wszelkie informacje dotyczące Klienta i odpowiednich Kart Klienta mogą być przekazywane stronom trzecim. Jednakże dane klientów są traktowane jako poufne i dlatego nie będą ujawniane stronom trzecim, jeśli nie jest to prawnie wymagane np. wobec odpowiednich władz.

Nie sprzedajemy, nie udostępniamy ani nie wypożyczamy danych osobowych stronom trzecim ani nie wykorzystujemy adresu e-mail do wysyłania niechcianych wiadomości e-mail. Wszelkie e-maile wysyłane przez nas będą dotyczyć wyłącznie uzgodnionych usług i produktów.