Blog

Czy mydło musi się pienić?

31 maja 2019

Pienienie się mydła jest nie jest niezbędnym warunkiem oczyszczenia skóry z zanieczyszczeń. Piana mydlana powstaje tylko kiedy używamy wody miękkiej lub w produkcie zastosowane są składniki zmiękczające wodę. W przypadku zastosowania wysokiego stężenia substancji ochronnych oleje, uzyskujemy mniej spektakularny efekt pienienia się i wysokości piany. Użyte oleje pod wpływem działania wody i obracania mydła w dłoniach tworzą doskonałą do mycia emulsję, która poza oczyszczeniem dodatkowo pielęgnuje skórę.

Mydła to sole sodowe lub potasowe wyższych kwasów tłuszczowych. Powstają w wyniku reakcji odpowiednich kwasów z wodorotlenkiem sodu albo potasu oraz w rezultacie zasadowej hydrolizy tłuszczów. Wykazują szczególne zdolności oczyszczania skóry. Mydło zostało wynalezione już przez Fenicjan. Reakcja otrzymywania mydła wygląda następująco:

ESTRY KWASÓW TŁUSZCZOWYCH + WODOROTLENEK SODU = MYDŁO

Detergenty mają w cząsteczkach grupy polarne (hydrofilowe o dużym powinowactwie do wody i grupy niepolarne (lipofilowe) o dużym powinowactwie do tłuszczów. W przypadku syntetycznych detergentów właściwości zmydlające, usuwanie sunstancji tłuszczowej są większe. Jednocześnie detergenty syntetyczne są bardziej drażniące.
Miarą laboratoryjną pienienia się jest czas tworzenia się i wysokość piany – w przypadku syntetycznych detergentów uzyskujemy wyższe wartości. Jednak również w tym przypadku właściwości pianotwórcze zależą od typu receptury i użytej w niej składników.

Komentarze